ledna 22, 2015

Speed boat, minigolf and ice-cream.

Svezli mě na jedné ze svých rychlých lidí, šli jsme se procházet v dešti, hráli minigolf, jedli drahou zmrzlinu a užívali si léta.

They took me on one of their speed boats, we were walking in a rain, playing minigolf, eating expensive ice-cream and enjoying summer.

1 komentář: