ledna 31, 2016

Help me, I'm holding on for dear life, won't look down won't open my eyes.


Koupila jsem si externí hard disk, což je pro mě velká věc. Nikdy jsem si žádnou elektroniku ani takové médium nekoupila. Tak třídím nemilosrdně fotky, videa, data. Narazila jsem na několik povedených a nezveřejněných kousků. Zde jsou.. Jo a mimochodem, chystá se něco velkého :)

I bought myself an external hard disk which is a huge thing for me. I've never bought myself any electronics or a medium like that. So I sort out all my photos, videos and data without any hesitation. I found a few nice and not published pieces. Here they are.. And by the way something huge is being prepared.

ledna 23, 2016

Last pictures from the UK nine-week trip - phone ones.

Úplně poslední fotky z loňské Anglie a to z mého mobilu. Nejsou kvalitní, ale jsou to takové ty.. momenty. Kdy není třeba vytahovat foťák. Chcete jen zachytit moment nebo dokonce jen někomu něco ukázat. Mnohdy to jsou fotky z whatsapp konverzací.

ledna 21, 2016

We are going home.

Devátý týden se naplnil a my naposledy večeři v Prestonu, balili se, v sobotu se zapojili do programu ve sboře, jeli na letiště v Liverpoolu a odletěli domů. No. Domů. Letěli jsme to Bratislavy, pak vlakem do Břeclavi a do Ostravy.. U mě doma jsme byli asi po 16 hodinách cestování. Podívejte se na video z posledního týdne i cesty domů.

Nineth week passed and we were having the last dinner in Preston, packed up, on Saturday we participated in the Youth day program in a church, went to Liverpool airport and left the country. Not home really. We lended in Bratislava then took a train to Břeclav and Ostrava and we got to my place after 16 hours of travelling. Watch the video about the last week and the journey home.


ledna 19, 2016

Last week in the UK.

Last week in the UK, I was already so tired of everything what was happening around me, I wasn't coming up with any great ideas for games or anything like that. Girls were doing their things, I was doing mine. In general we were the whole day on our tablets and that was all. Haha. Eat. Youtube. Play game. Eat. Youtube. Play game. And so on. It was raining. In summer. So what.. One day Mr Fish came to visit us in the village and that day I hurt my foot so badly, I wasn't sure I could walk. We supposed to leave the country in 2 days. Thanks to God my foot was on Saturday okey and I was able to travel as normal person not as a weirdo.. Anyway. On Friday I packed all my things, said goodbye to the host family and they gave me a lift to Preston.

Poslední týdne ve VB jsem už byla tak vyčerpaná ze všeho, co se tam dělo, že jsem neměla žádné nápady na zábavu a hry. Holky si dělaly svoje, já taky. Vlastně jsme si každá vzaly svůj tablet a celý den byly na něm. Jídlo. Youtube. Hry. A znovu. A znovu. Pršelo. V létě. Tak co.. Jeden den nás na vesnici navštívil Fish a ten den jsem si strašně narazila nohu a nemohla skoro chodit. Měli jsme odjíždět za dva dny. Díky Bohu byla noha v sobotu v pohodě a já mohla cestovat jako normální člověk, né jako mrzák.. Každopádně. V pátek jsem si sbalila všechny věci, rozloučila se s hostitelskou rodinou, která mě odvezla do Prestonu.


ledna 07, 2016

2015

Year 2015. Don't know if I can say it was the best year so far. It was pretty good. I begun this year in London at Southwark bridge. Left London few days after. In February I won one competition at school and was heading to Prague at statewide round. I didn't win that at all but I spent a nice weekend at my sister, celebrated my birthday and met a man who became my boyfriend few months later.. In March I was enjoing nearby woods. We went on a Danube trip (Vienna, Bratislava, Budapest) in early April. I baked some very tasty cupcakes with KieuMy in May and became a common visiter of Prague based on my long-distance relationship with Mr Fish in June.

Rok 2015. Nevím, jestli můžu říct, že byl nejlepší, co kdy. Byl parádní. Rok jsem začala v Londýně na mostě Southwark a domů jsem jela po pár dnech. V únoru jsem vyhrála nějakou soutěž ve škole a jela do Prahy na celostátní kolo. To jsem samozřejmě nevyhrála, ale užila jsem si pěkný víkend se sestrou, oslavila své narozeniny a poznala muže, který se stal mou drahou polovičkou o pár měsíců později.. V březnu jsem si užívala blízkých lesů. Na Dunajský trip (Vídeň, Bratislava, Budapešť) jsme jeli na začátku dubna. Pár velmi lahodných cupcaků jsme s KieuMy upekly v květnu a v červnu jsem se stala častým návštěvníkem Prahy kvůli mému vztahu na dálku s Fishem.

Me and Mr Fish went to the UK for two months to work, learn, travel, explore, get to know each other better. And it was amazing. In September I visited the NATO days full of planes which I liked a lot. I got to know beauty of south of Germany, west of Austria and north of Switzerland during our school trip in October. We had the last Day of open door at our grammar school (I am in the last grade now). And December was all about Christmas.

S Fishem jsme jeli do UK na dva měsíce pracovat, učit se, cestovat, objevovat a poznávat se navzájem. A bylo to úžasné. V září jsem navštívila dny NATO plné letadel, což bylo super. V říjnu jsem poznala krásy jihu Německa, západu Rakouska a severu Švýcarska během našeho školního zájezdu. Užili jsme si poslední Den otevřených dveří na gymplu (letos maturuju). A prosinec byl celý o Vánocích.


Watch the video about the whole year 2015! And other adventurous months at my channel now.
Podívejte se na video o celém roce 2015! A na další videa z dobrodružných měsíců na mém youtube kanálu.