října 19, 2014

I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams.

Ať si odpočinete od fotek z Anglie, kterých mám ještě další tisíc, pár fotek z jedné pěkné soboty, kdy jsme se s bratrem vydali do Suchdola za rodinou. Všechny fotografie jsou od bratra.

In order to take a break from English pictures and I have many more to show you, here is few pictures taken on one beautiful Sabbath, when me and my brother went to Suchdol where our family lives. All pictures are made by my brother.

října 16, 2014

Beautiful house in Clapham South.

V tomto nádherném domě v Clapham South, London, jsem strávila pouze jednu noc. Tak málo stačilo, abych se do něj zamilovala! Snad se na mě rodina Nicky nebude zlobit, že to tady zveřejňuju, ale máte vážně překrásný dům a podobně doufám bude jednou vypadat v Londýně ten můj :) Britské vlajky všude!

In this beautiful house in Clapham South, London, I spent only one night. That much was enough for me and I fell in love! Hope Nicky's family wont be upset I posted these photos. But you have incredibly breathtaking house. I hope once my house in London will look very similar :) British flags everywhere!
října 14, 2014

Oxford church.


Kostel v Oxfordu. Ráj. Obzvlášť sobota, ze které můžete vidět fotky, byla radostná. Měla jsem s sebou Flo, protože maminka pracovala, ale rozhodla jsem si ten den užít, přesto, že jsem neměla volno. Bylo to myslím má poslední sobota v Oxfordu a s Flo jsme se už hodně sblížily. Přijela návštěva z Česka a taky milá slečna Johanka, které vděčím za tyto krásné fotky.

The church in Oxford. Paradise. Especially Sabbath, which you can see on these pictures, was really joyful. I had Flo with myself in a church, because her mom was working. But I decided to enjoy that day even if I didnt have a free time. I think it was my last Sabbath in Oxford and we had built a nice relationship with Flo. Some czech visitors arrived and also nice miss Johanka. I am really grateful to her for these pictures.


října 13, 2014

Home.


Alabama, Arkansas, I do love my Ma and Pa. Not the way that I do love you. Holy Moley, Me-oh-My, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it to the nothingness. There ain't nothin' that I need. Well, hot and heavy, pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. There ain't nothin' please me more than you. Ahh, Home. Let me come Home. Home is wherever I'm with you..

října 12, 2014

Let me come Home. Home is wherever I’m with you.


skirt - oasap.com | shoes - primark | jumper - amisu
Určitě jste si již všimli, že jsem na focení outfitů úplně zanevřela. Sukně více méně nosím už jen v sobotu, ale to spíš bude tím, že začíná podzim a já se snažím vyhnout nemocem, jak to jen jde. Nic méně.. stále spolupracuji s oasap a minulý týden mi přišla tato krásná sukně. Včera jsme ji měla na sobě v kostele. Tak tady to máte :)

Surely you had noticed that I forgot about outfit posts. I wear skirts only on Saturday but the reason is I wouldnt like to be sick again so I do everything to prevent it. However.. I still cooperate with oasap and last week I got this beautiful skirt. I wore it to a church yesterday. So here you are :)

října 11, 2014

Happy third birthday maybe i am.

A je za námi další společný rok. Ani bych si na to nevzpomněla, ale nechce se mi učit, a tak projíždím rubriky, do kterých už jsem dlouho nic nepřidala a došla jsem až k článku z minulého roku.. Momentálně se více věnuji škole, čtení a taky rodinnému životu, když už tady budu bydlet jenom dva roky. Snažím se naučit všechno, co umí moje maminka, abych pak byla připravená na skutečný život. A to v Anglii. To jsem vám asi ani neřekla.. Každopádně za dva roky, po maturitě, mizím. Směr Anglie a už navždy :) Happy third birthday Maybe I am!

One more year we spent together is over. I would not even notice but I am lazy to learn so I am looking at categories where I didnt add anything for a long time and I came to the article about blogg birthday from a last year.. Currently I study more, read and also I spend more time with my family. In two years, after a final exam, I am moving to UK forever. I am trying to learn everything what my mom can do so that I can be ready for the real life. Oh, I am sorry, I didnt tell you. Yes, I am disappearing in two years. Happy third Brithday Maybe I am!

října 10, 2014

Happy Sabbath.

Happy Sabbath to everybody! I wish I could be in Oxford with all those people from a church. I miss them all. May God bless you and lead you, my followers. Never forget how blessed you are.

října 09, 2014

Around the London eye.Od Millenium Bridge a pořád dál až k London eye, kde bylo přeplněno! Měla jsem spoustu času, a tak jsem i chvilku postála u skateboardistů, nahrála na video kolotoče a žasla nad triky s koly. Nedělní Londýn. Skvělé.

From the Millenium Bridge I walked to the London eye where has been overcrowded! I had a lot of time so I spent a while watching skateboardboys, I recorded a video on a funfair and was amazed by tricks on bikes. Sunday London. Great!


St Paul's Cathedral and Millenium Bridge.

Kolem řeky jsem došla až k St Paul's Cathedral. Stále byla na obzoru, a pak se najednou schovala mezi budovy a já se bála, že jsem ztratila správný směr, ale za chvíli se znovu objevila. Přešla jsem přes slavný Millenium Bridge, o kterém jsem právě den předtím četla v místních novinách. Zpět jsem se vracela po druhém břehu.

I walked along the river to the St Paul's Cathedral. It was still on the horizon and suddenly it was gone, hidden somewhere between buildings. I was afraid I lost the right direction but after a while it appeared again. I walked across the famous Millenium Bridge about which I have read the day before in a local newspaper. On my way back I was walking along the other bank.října 02, 2014

London streets.

Vzala jsem si mapu, dojela mě už známým busem číslo 94 z Acton Green až na Piccadilli circus a šla hledat British museum. Potom šla podle směrovek na Trafalgar square, a pak pravděpodobně až k St Pauls, ale o tom zase příště.

I took a map, got on a well-known bus number 94 from Acton Green all the way to Piccadilli circus and went to look for the British museum. Then I followed the signs to Trafalgar square and probably got to the st Pauls but I will talk about it next time.