března 23, 2016

A T M O S P H E R E

On Saturday I went to Ostrava on a great event. It was great in the sense of size but it was beautiful. Atmosféra is an amazing event for believers and non-believers who are interested in gathering together, (listen or) sing nice songs, listen to inspiring word and feel the atmosphere..It takes places every month. Come as well.

V sobotu jsem byla v Ostravě na velké události. Nebyla velká ve smyslu velikosti, ale byla nádherná. Atmosféra je skvělá akce pro věřící i nevěřící, kdo se chtějí scházet s lidmi, (poslouchat nebo) zpívat pěkné písně, slyšet inspirativní slovo a cítit tu atmosféru.. Koná se to každý měsíc. Přijď také.
března 22, 2016

T H E D A Y S O F O U R L I V E S

I was thinking about the series I play in, The Days of Our Lives, and I realized that these are the days of OUR lives.. (Friends) How insane is that? These are the days of our lives. We celebrate my mom's birthday. We prepare an exhibition. We travel to Prague. We go to the theatre. We smile. We love. We eat. We sleep. Do we really notice what is going on around us?

Přemýšlel jsem o tom seriále, v kterém hraju, Dny našeho života, a došlo mi, že tohle jsou dny NAŠEHO života.. (Přátelé) Jak šílené to je? Tohle jsou přece dny NAŠEHO života. Oslavujeme narozeniny mé mámy. Chystáme výstavu. Jezdíme do Prahy. Chodíme do divadla. Smějeme se. Máme rádi. Jíme. Spíme. Opravdu si všímáme toho, co se děje kolem nás?
března 20, 2016

L E S / W O O D S


Čím jsem starší, tím spíš utíkám do přírody. Letos zima nestála za nic. Párkrát napadl pohádkový sníh a do dvou dní byl pryč. Kdo popírá globální oteplování, je blázen. Pamatujete před pár lety tu zimu, co trvala od října až po březen nebo duben? Jak Nohavica složil píseň Ladovská zima? Joo, tak to už asi nikdy nezažijeme. Nic méně. Jaro přišlo brzy. Nastalo období neuvěřitelných východů a západů slunce. Období, kdy je krajina krásně osvětlená žlutým světlem, a i přesto, že se rostliny ještě neprobudily, působí velmi vesele a živě. Neseďte doma a vyražte ven!

The older I am, the more often I escape to the nature. This year the winter didn't appear at all. Few times it was snowing and it looked like a winterwonderland but it malted in less than two days. Who says global warming doesn't exist is a fool. Do you remember the winter few years ago which lasted from October to March or April? When Nohavica (Czech folk singer) wrote the song called Ladovská zima? We are not going to experience that again, probably. However. Spring came really early. The season of incredible sunrises and sunsets began. The season when the land is so nicely enlightened. And even though the plants are not awakened yet, the land seems really cheerful and alive. Don't sit at home and go outside!

března 09, 2016

M Y 20th B I R T H D A Y


I am one year older again. 20 years. Such a long time. I wanted to achieve so many things and I didn't. I cannot say I've done nothing. I experienced a lot. I enjoyed a lot of fun. I met incredible people. I fell in love. Few times. I visited many places. I changed. And then changed again. I explored. I travelled. I spoke. I run. I created. I wrote. I played. I laughed. A lot. I cried. I fell. I stood up. I thanked. I wasn't grateful enough. I found out how big the Earth is. How many people live there. And I found out that He loves me. And He loves you too..

John 3:16For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.