dubna 30, 2016

School of Art.


Art. Beauty. Creativity. It is all around us. Look. Watch.. Last month I had an opportunity to look under the cover. See behind the scenes of my brothers university in Pilsen. He studies the animation and he is currently working on his bachelor work - short puppet movie with inuits, Christians, heaven, polar-bears and so on. My school is based on traditions. It is an old building and you can feel history from that place. On the other hand, school where me brother studies, is a place where creativity, colours and chaos rules. Which is amazing. Watch a short video I made.

Umění. Krása. Kreativita. Je to všude kolem nás. Dívej se. Pozoruj.. Minulý měsíc jsem měla možnost podívat se pod pohličku. Vidět za oponu bráchovy univerzity v Plzni. Studuje animaci a právě teď pracuje na své bakalářské práci - krátký loutkový film s eskymáky, křesťany, nebem, polárními medvědy atd. Moje škola si zakládá na tradici. Je to stará budova a je tam cítil historie. Na druhou stranu škola, kde studuje můj brácha, je místem kde vládne kreativita, barvy a chaos. Což je úžasné. Podívejte se na krásný film, o tom všem.

Žádné komentáře:

Okomentovat