března 23, 2016

A T M O S P H E R E

On Saturday I went to Ostrava on a great event. It was great in the sense of size but it was beautiful. Atmosféra is an amazing event for believers and non-believers who are interested in gathering together, (listen or) sing nice songs, listen to inspiring word and feel the atmosphere..It takes places every month. Come as well.

V sobotu jsem byla v Ostravě na velké události. Nebyla velká ve smyslu velikosti, ale byla nádherná. Atmosféra je skvělá akce pro věřící i nevěřící, kdo se chtějí scházet s lidmi, (poslouchat nebo) zpívat pěkné písně, slyšet inspirativní slovo a cítit tu atmosféru.. Koná se to každý měsíc. Přijď také.
Žádné komentáře:

Okomentovat