ledna 07, 2016

2015

Year 2015. Don't know if I can say it was the best year so far. It was pretty good. I begun this year in London at Southwark bridge. Left London few days after. In February I won one competition at school and was heading to Prague at statewide round. I didn't win that at all but I spent a nice weekend at my sister, celebrated my birthday and met a man who became my boyfriend few months later.. In March I was enjoing nearby woods. We went on a Danube trip (Vienna, Bratislava, Budapest) in early April. I baked some very tasty cupcakes with KieuMy in May and became a common visiter of Prague based on my long-distance relationship with Mr Fish in June.

Rok 2015. Nevím, jestli můžu říct, že byl nejlepší, co kdy. Byl parádní. Rok jsem začala v Londýně na mostě Southwark a domů jsem jela po pár dnech. V únoru jsem vyhrála nějakou soutěž ve škole a jela do Prahy na celostátní kolo. To jsem samozřejmě nevyhrála, ale užila jsem si pěkný víkend se sestrou, oslavila své narozeniny a poznala muže, který se stal mou drahou polovičkou o pár měsíců později.. V březnu jsem si užívala blízkých lesů. Na Dunajský trip (Vídeň, Bratislava, Budapešť) jsme jeli na začátku dubna. Pár velmi lahodných cupcaků jsme s KieuMy upekly v květnu a v červnu jsem se stala častým návštěvníkem Prahy kvůli mému vztahu na dálku s Fishem.

Me and Mr Fish went to the UK for two months to work, learn, travel, explore, get to know each other better. And it was amazing. In September I visited the NATO days full of planes which I liked a lot. I got to know beauty of south of Germany, west of Austria and north of Switzerland during our school trip in October. We had the last Day of open door at our grammar school (I am in the last grade now). And December was all about Christmas.

S Fishem jsme jeli do UK na dva měsíce pracovat, učit se, cestovat, objevovat a poznávat se navzájem. A bylo to úžasné. V září jsem navštívila dny NATO plné letadel, což bylo super. V říjnu jsem poznala krásy jihu Německa, západu Rakouska a severu Švýcarska během našeho školního zájezdu. Užili jsme si poslední Den otevřených dveří na gymplu (letos maturuju). A prosinec byl celý o Vánocích.


Watch the video about the whole year 2015! And other adventurous months at my channel now.
Podívejte se na video o celém roce 2015! A na další videa z dobrodružných měsíců na mém youtube kanálu.

Žádné komentáře:

Okomentovat