listopadu 14, 2014

Brading and Ryde.

Isle of Wight. Ostrov na jihu Anglie plný malých městeček, vesnic, lesů a krásných míst na pobřeží. Já strávila dva týdny v Seaview (můžete si najít na google maps), což je menší vesnice, která se v sezóně přeplní lidmi vlastnící plážové domy a jachty. V sobotu jsem hledala, kam jít do kostela a zjistila, že na celém velkém ostrově je jediný sbor adventistů. A to v Brading. Podle map to vzdušnou čarou bylo pouhých 7km, což se dá i dojít, pokud máte tenisky a znáte cestu. Já nesplňovala ani jednu z podmínek, a tak jsem hledala autobusové spojení. Nicky mi pomohla a já se v sobotu brzy ráno vydala na cestu do nedalekého městečka. Cesta trvala asi hodinu a pál a celkově mě stála 450Kč. Což si v ČR neumíme ani představit, že by cesta busem, která se dá ujít, stále tolik.. Každopádně. Dojela jsem tam, našla sbor, který měl pouhých 12 členů, prožila pěkné sobotní dopoledne a jela zase zpátky. Na zpáteční cestě jsem si povídala s jednou paní ze sboru, která pochází z Filipín. Milá paní.. Na posledních dvou fotkách můžete vidět pobřeží města Ryde, kde přijíždí hoovercraft z Pourtmouth.

Isle of Wight. Island in the south of England full of small towns, villages, woods and beautiful places on a seaside. I've spent two weeks in Seaview (you can find it via google maps). In a village which is during the season crowded people owning beach houses and yachts. On Saturday I was looking for a church and found out that there is only one Seventh Day Adventist church on the whole big island. In Brading. Based on maps it was only 7 kilometres away. I could even walk there if I have a trainers and know the path. I didn't fulfill even one of those conditions. So I was looking for a bus. Nicky helped me and early in the Saturday morning I left the house and my journey to a nearby town began. It took me one hour and half and cost 450Kč (13 pounds). We (in Czech) can not even imagine that such a short journey by bus somewhere, where you could even walk, costs so much! Anyway.. I arrived there, found a church which had only 12 members, experienced a wonderful Sabbath morning and went back again. On the way home I was chatting with one woman from the church. She comes from Philippines. Kind woman.. On the last two pictures you can see seaside of a town Ryde, where a hoovercraft arrives from Porthmouth.

Žádné komentáře:

Okomentovat