října 09, 2014

St Paul's Cathedral and Millenium Bridge.

Kolem řeky jsem došla až k St Paul's Cathedral. Stále byla na obzoru, a pak se najednou schovala mezi budovy a já se bála, že jsem ztratila správný směr, ale za chvíli se znovu objevila. Přešla jsem přes slavný Millenium Bridge, o kterém jsem právě den předtím četla v místních novinách. Zpět jsem se vracela po druhém břehu.

I walked along the river to the St Paul's Cathedral. It was still on the horizon and suddenly it was gone, hidden somewhere between buildings. I was afraid I lost the right direction but after a while it appeared again. I walked across the famous Millenium Bridge about which I have read the day before in a local newspaper. On my way back I was walking along the other bank.1 komentář: