všechno o mé UK zkušenosti 2014 / all about my UK experience 2014

Články
Obecné informace o UK - doprava, obchody, peníze, lidé
Jak se stát au pair?
Jak napsat Au pair profil
Má první zkušenost jako au pair v Bletchingdonu
Má druhá zkušenost jako au pair na Isle of Wight
Má třetí zkušenost jako au pair v Londýně
Recept na britské dortíky
Jak se pohybovat po Londýně

Videa
Vánoce v Londýně jako au-pair
Léto v UK jako au-pair

Fotografie + krátká sdělení
Au pair v Bletchingdonu
Bletchingdon - Cesta do UK | Kousky ze života v Bletchingdonu 1 / 2 | Hostitelský dům v BletchingdonuVesnice Bletchingdon | Muffiny | S Flo | Tajná cesta | Jedna líná neděle | Snídaně
Oxford křížem krážem - Christ Church kolej | Summer town | Headingtonský žralok | Park Port Meadow, Jericho, dům C.S.Lewise | Ulice Banbury a Jericho | Oxford se shora | Sbor CASD v Oxfordu | Nádherný Oxford
Okolní vesničky - Weston on the Green | Kirtlington | Blenheim palác a vesnice Woodstock | Kirtlington kostel | Thame park
Nakupování - Nakupování v Oxfordu 1 / 2 / 3 / 4

Londýn jako turista
Greenwich park a okolo Temže | Okolo Big Benu v noci | Big Ben, Trafalgar square, Buckingham palace, Hyde Park | Piccadilly circus a Čínské město v noci | Adventistická konference v ExCeL | Britské muzeum | Ulice Londýna | Katedrála sv. Pavla a most Millenium | Okolo London Eye | Shakespeare a most |

Au pair na ostrově Wight
Seaview - První zmínka | Den soutěží pro děti | Vesnice Seaview a děti | Dětičky | Kousky z Isle of Wight | Opékačka | Regatta, bleší trh a ohňostroj | Loď, minigolf a zmrzlina |
Clapham South - Hostitelský dům v South Clapham - Londýn
Brading a Ryde - Vesnice

Au pair v Londýně - Shepherd's Bush
Kousky Londýna | Shepherd's Bush rodina | Raventscourt park, náměstí Trafalgar, zahrady Kensington | Vědecké muzeum, maraton v Margate, Cantenbury, nástupiště 9 a 3/4 | Poslední obrázky z Shepherd's Bush

Au pair v Londýně přes Vánoce - Fulham
Vánoce v Londýně část 1 / 2 / 3 | Zpět doma
Máš otázky? Ptej se na mém ASKu.
---
English version
Articles
Basic informations about UK - travel, shops, money, people
How to become an au pair? (only in Czech)
How to write an Au pair profile
My first au pair experience in Bletchingdon (only in Czech)
My second au pair experience at Isle of Wight (only in Czech)
My third au pair experience in London (only in Czech)

British Cupcakes recipe (only in Czech)
Travel for London (only in Czech, in English - LINK)

Videos
Christmas in London as an au pair 
Summer in UK as an au pair

Pictures + short notes
Au pair in Bletchingdon
Bletchingdon - Journey to UK | Pieces of life in Bletchingdon 1 / 2 | Host house in Bletchingdon | Bletchingdon villageMuffins | With FloSecret pathOne lazy Sunday | Breakfast  
Oxford crisscross - Christ Church college | Summer town | Headington shark | Port Meadow, Jericho, house of C.S.Lewis | Banbury road and Jericho | Oxford from the top | CASD Church in Oxford | Beautiful Oxford 
Around villages - Weston on the Green | KirtlingtonBlenheim palace and Woodstock | Kirtlington church | Thame park 
Shopping - Oxford shopping 12 / 3 / 4 

London as a tourist
Greenwich park and around river Thames | Around Big Ben at night | Big Ben, Trafalgar square, Buckingham palace, Hyde Park | Piccadilly circus, China town at night | Adventists conference in ExCeL | British Museum | London streets | St Paul's Cathedral and Millenium Bridge | Around London Eye | Shakespeare and bridge | 

Au pair at Isle of Wight
Seaview -First noteDay of competitions for children | Seaview village and children | KiddiesIsle of Wight in pieces | Barbecue | Regatta, flea fair and fireworks | Speed boat, minigolf and ice-cream | 
Clapham South - Host house in South Clapham - London
Brading and Ryde - Villages 

Au pair in London - Shepherd's Bush
Pieces of London | Shepherd's Bush family | Raventscourt park, Trafalgar square, Kensington gardens | Science muzeum, Coastal marathon in Margate, Cantenbury,Kings cross | Last pictures from Shepherd's Bush

Au pair in London during Christmas - Fulham
Christmas in London part 1 / 2 / 3 | Back home


Any questions? Ask me on my ASK.

Žádné komentáře:

Okomentovat